Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Finn næring

Aberdeen Asset Management

Bransje: Eiendomsforvalter

Et av Europas ledende selskaper innen ­kapital- og eiendomsforvaltning, med over 2800 ansatte i 25 land. En ­betydelig eiendoms­virksomhet og forvalter ­eien­doms- verdier for egne fond og oppdrags­givere. Hovedkontor i Oslo.

Postadresse

Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo

Besøksadresse

Henrik Ibsens gate 100, 0230 Oslo

E-post

post.norway@aberdeen-asset.com

Nettside

www.aberdeen-asset.no