Finn næring

Driv Eiendomsforvaltning AS

Bransje: Eiendomsforvalter

Vi leverer skreddersydde forvaltnings- og driftstjenester, samt Teknisk rådgivning og Energi & Miljø-tjenester til næringseiendom på Østlandet. Vi ønsker å bidra til å se løsningene som skaper trygghet hos eierne og trivsel for leietakerne

Postadresse

Grini Næringspark 12

Besøksadresse

Grini Næringspark 12

E-post

post@drivforvaltning.no

Nettside

drivforvaltning.no