Finn næring

Ferd Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd Eiendom er ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer i Ferd, og hadde per 31.12.2017 en verdijustert egenkapital på NOK 2,6 mrd.

Postadresse

PB 34, 1324 Lysaker

Besøksadresse

Strandveien 50 1366 Lysaker

E-post

ferdeiendom@ferd.no

Nettside

ferd.no