Finn næring

Mazars Legal Advokater AS

Bransje: Advokat

Mazar Legal Advokater:

Vi er et internasjonalt revisjons-, regnskaps-, skatte- og rådgivningsfirma. Vi jobber som et enhetlig partnerskap og et integrert team. Gjennom vår omfattende kompetanse, størrelse og kulturforståelse, kan vi levere skreddersydde juridiske tjenester, skatterådgivning og finansiell rådgivning. Sammen med våre kunder, bygger vi et forhold og kontinuitet som utvikler kundens virksomhet.

Vår merkevare er mer enn bare en logo. Logoen gjenspeiler hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi gjøre det. Vårt merkevareløfte er å være det riktige valget for våre ansatte, våre kunder, vår bransje og for samfunnet for øvrig.

Våre verdier er Faglig ekspertise, Integritet, Uavhengighet, Ansvarlighet, Mangfold og respekt.

I over 75 år har Mazars jobbet som et samlet team, i henhold til følgende grunnleggende prinsipper:

  1. Å opptre ansvarlig i allmennhetens interesse og være med på å bygge det økonomiske grunnlaget for en rettferdig og velstående verden.
  2. Å tilføre verdi som selskap gjennom høy kvalitet og kompetente team, ved å lytte til våre kunder og levere skreddersydde løsninger basert på deres behov.
  3. For å være et unikt alternativ i bransjen, jobbe som et internasjonalt integrert partnerskap og tilby kvalitet, fleksibilitet og stabilitet.
  4. Å ha en langsiktig visjon å gi videre til neste generasjon også.

Mazars er en bærekraftig virksomhet. Vi bygger langsiktige forhold, oppmuntrer til entreprenørskap og planlegger for fremtiden.

Postadresse

Fridtjof Nansens vei 19

Besøksadresse

Fridtjof Nansens vei 19

E-post

legal@mazars.no

Nettside

www.mazars.no