Finn næring

Norwegian Underwriting Agency AS

Bransje: Forsikring

NUA tilbyr husleie- og entreprisegarantier fra Zurich Insurance plc. NUA har et strategisk samarbeid med Zurich som er en ledende global forsikringsaktør med en meget solid rating i Standard & Poor´s.

Postadresse

Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

E-post

garanti@norua.com

Nettside

www.norua.com