Finn næring

Anthon Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – skaper eiendommer med kvaliteter som står seg inn i fremtiden.  Vår drivkraft er å utvikle eiendommer som gir frydefulle og effektive hverdager for leietakerne og omgivelsene.

Postadresse

PB 776, Sentrum 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 27, 0158 Oslo

E-post

kundesenter@anthoneiendom.no

Nettside

www.anthoneiendom.no