Finn næring

Anthon B. Nilsen Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. ­Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

Postadresse

PB 776, Sentrum 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 27, 0158 Oslo

E-post

kundesenter@abne.no

Nettside

www.abne.no