Eiendomsselskap / Utvikler

Finn næring

Adapto AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Adapteo er en av Nord-Europas største aktører innen modulbygg.

Vi leverer midlertidige bygg til skoler, barnehager, kontorer og omsorgsboliger m.m. Alltid med fokus på gode og bærekraftige løsninger.

Postadresse

Postboks 2006 Strømsø, 3003 Drammen

Besøksadresse

Strømsø Torg 9, 3044 Drammen

E-post

info.no@adapteo.com

Nettside

adapteo.no

AKA AS

Bransje: Eiendomsforvalter, Eiendomsselskap / Utvikler

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere. AKA har ambisjoner om ytterligere vekst og som mål å være Norges ledende innen sitt fagfelt og med hovedvekt på dagligvare. 

Postadresse

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Besøksadresse

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Nettside

www.aka.no

Anthon Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – skaper eiendommer med kvaliteter som står seg inn i fremtiden.  Vår drivkraft er å utvikle eiendommer som gir frydefulle og effektive hverdager for leietakerne og omgivelsene.

Postadresse

PB 776, Sentrum 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 27, 0158 Oslo

E-post

kundesenter@anthoneiendom.no

Nettside

www.anthoneiendom.no

Fabritius Gruppen AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Fabritius Gruppen er en betydelig ­eiendoms­aktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

Postadresse

PB 6872, Rodeløkka 0504 Oslo

Besøksadresse

Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

E-post

post@fabritius.no

Nettside

www.fabritius.no

Karlander Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Med langsiktig perspektiv og et bærekraftig engasjement forvalter og utvikler vi boliger og næringseiendommer i sørøst Norge. Vi skal alltid være en god medspiller for våre leietaker og øvrige samarbeidspartnere.

Postadresse

PB 1785 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse

Parkveien 53B

E-post

post@karlander.no

Nettside

karlander.no

KLP Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor ­mennesker trives og kan realisere sitt ­potensial.

Postadresse

PB 400 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Nettside

www.klpeiendom.no

Loe Utvikling AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på ­tomteutvikling og ­transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Postadresse

Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo

Besøksadresse

Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

E-post

post@loeutvikling.no

Nettside

www.loeutvikling.no

Logistic Contractor AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler, Entreprenør

Logistic Contractor er spesialister på å utvikle og bygge logistikk- og industribygg i Norden. Vi har utviklet og bygget over 2 millioner kvadratmeter med logistikk- og industribygg og er representert i hele Norden. Logistic Contractor eies av Wästbygg Gruppen AB som er børsnotert på Nasdaq.

Postadresse

Lørenfaret 1B / 0580 Oslo

Besøksadresse

Lørenfaret 1B / 0580 Oslo

E-post

kontakt@logistic-contractor.no

Nettside

www.logistic-contractor.no

Mehar Gruppen AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Mehar Gruppen AS driver virksomhet innen næringseiendom, eiendomsutvikling, hotellvirksomhet og dagligvarehandel. Vi eier Best Western Plus Hotel i Kirkegaten 30 i Oslo og kan tilby aktørene i denne bransjeguiden meget gode betingelser for overnatting via inngåelse av en bedriftsavtale. Vi er stadig på jakt etter nye lokaler egnet for søndagsåpne butikker i Oslo. Primært ønsker vi å eie, men kan også inngå leieavtaler på gode lokasjoner. Vi kjøper gjerne rålokaler egnet for handel i nye bolig- prosjekter og innreder disse selv.

Postadresse

Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo

Besøksadresse

Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

E-post

ho@mehargruppen.no

Nettside

www.mehargruppen.no

NCC Property Development AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler, Ukategorisert

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder.

Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn.

Postadresse

PB 93 Sentrum 0101 Oslo

Besøksadresse

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

E-post

firmapost.pd@ncc.no

Nettside

www.ncc.no

Norwegian Property ASA

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

Postadresse

PB 1657 Vika, 0120 Oslo

Besøksadresse

Støperigata 2, 0250 Oslo

E-post

info@npro.no

Nettside

www.norwegianproperty.no

OBOS Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

Postadresse

Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo

Besøksadresse

Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

E-post

eiendom@obos.no

Nettside

www.oboseiendom.no

OXER Eiendom

Bransje: Eiendomsforvalter, Eiendomsselskap / Utvikler

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

Postadresse

PB 420, 1373 Asker

Besøksadresse

Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

E-post

post@oxer.no

Nettside

www.oxer.no

Peab Eiendomsutvikling AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca.15.000 ansatte.

Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 milliarder i året.

Peab Eiendomsutvikling er prosjektutvikleren og byggherren i Peab.
Vi er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling.

Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre.

Postadresse

PB 143, 1325 Lysaker

Besøksadresse

Strandveien 17, 1366 Lysaker

E-post

info@peab.no

Nettside

peab.no

Ragde Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Postadresse

Gladengveien 3b, 0661 Oslo

Besøksadresse

Gladengveien 3b, 0661 Oslo

E-post

post@ragde.no

Nettside

ragde.no

Relog AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

Postadresse

Kongensgate 16, 7011 Trondheim

Besøksadresse

Kongensgate 16, 7011 Trondheim

Nettside

www.relog.no

Rimfeldt Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Rimfeldt Eiendom er et solid selskap i vekst som utvikler og forvalter næringseiendom på Østlandet, rettet mot Oslo-regionen, Hamar-regionen, Elverum og Kongsvinger.

Vi utvikler tomter og bygg etter leietakers behov.

Postadresse

Markensvegen 1b, 2212 Kongsvinger

Besøksadresse

Markensvegen 1b

E-post

post@rimfeldteiendom.no

Nettside

www.rimfeldteiendom.no

Scandinavian Development AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Scandinavian Development er et av Norges ledende eiendomsutviklingsselskaper. I tillegg har vi ca. 260.000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 38 milliarder.

Postadresse

Parkveien 33, 0258 Oslo

Besøksadresse

Parkveien 33, 0258 Oslo

E-post

info@scd.no

Nettside

www.scd.no

Skullerud Park

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Postadresse

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Besøksadresse

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

E-post

andrea@aoe.no

Nettside

www.skullerudpark.no

Stiftelsen Kaare Berg

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Eiendomsselskapet Stiftelsen Kaare Berg eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter. Dette omfatter eiendommer i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Lørenskog, Moss og Gjøvik.

Eiendomsvirksomheten går tilbake til 1967, mens Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av Inger og Kaare Berg.

Postadresse

Postboks 399, Sentrum 0103 Oslo

Besøksadresse

Kirkegata 15, 0153 Oslo

E-post

post@skb.no

Nettside

www.skb.no

Stout Real Estate AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg.

Postadresse

Postboks 6681 St Olavsplass

Besøksadresse

Kristian IVs gate 15 Oslo

E-post

gs@stout.no

Nettside

www.stout.no

Thon Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 6,1 mrd.

Postadresse

PB 489 Sentrum, 0105 Oslo

Besøksadresse

Stenersgata 2, 0105 Oslo

E-post

post@thoneiendom.no

Nettside

www.thoneiendom.no