Eiendomsselskap / Utvikler

Finn næring

AKA AS

Bransje: Eiendomsforvalter, Eiendomsselskap / Utvikler

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere. AKA har ambisjoner om ytterligere vekst og som mål å være Norges ledende innen sitt fagfelt og med hovedvekt på dagligvare. 

Postadresse

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Besøksadresse

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Nettside

www.aka.no

Anthon Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Anthon Eiendom er et eiendomsselskap som sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – skaper eiendommer med kvaliteter som står seg inn i fremtiden.  Vår drivkraft er å utvikle eiendommer som gir frydefulle og effektive hverdager for leietakerne og omgivelsene.

Postadresse

PB 776, Sentrum 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 27, 0158 Oslo

E-post

kundesenter@anthoneiendom.no

Nettside

www.anthoneiendom.no

Fabritius Gruppen AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Fabritius Gruppen er en betydelig ­eiendoms­aktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

Postadresse

PB 6872, Rodeløkka 0504 Oslo

Besøksadresse

Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

E-post

post@fabritius.no

Nettside

www.fabritius.no

Ferd Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd Eiendom er ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer i Ferd, og hadde per 31.12.2017 en verdijustert egenkapital på NOK 2,6 mrd.

Postadresse

PB 34, 1324 Lysaker

Besøksadresse

Strandveien 50 1366 Lysaker

E-post

ferdeiendom@ferd.no

Nettside

ferd.no

Karlander Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Med langsiktig perspektiv og et bærekraftig engasjement forvalter og utvikler vi boliger og næringseiendommer i sørøst Norge. Vi skal alltid være en god medspiller for våre leietaker og øvrige samarbeidspartnere.

Postadresse

PB 1785 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse

Parkveien 53B

E-post

post@karlander.no

Nettside

karlander.no

KLP Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor ­mennesker trives og kan realisere sitt ­potensial.

Postadresse

PB 400 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Nettside

www.klpeiendom.no

Loe Utvikling AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på ­tomteutvikling og ­transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Postadresse

Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo

Besøksadresse

Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

E-post

post@loeutvikling.no

Nettside

www.loeutvikling.no

Logistic Contractor AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler, Entreprenør

Logistic Contractor er spesialister på å utvikle og bygge logistikk- og industribygg i Norden. Vi har utviklet over 1,5 mill kvadratmeter med logistikk- og industribygg og er representert i hele Norden. Logistic Contractor eies av Wästbygg Gruppen AB som er børsnotert på Nasdaq.

Postadresse

Wergelandsveien 1–3 0167 Oslo

Besøksadresse

Wergelandsveien 1–3 0167 Oslo

E-post

kontakt@logistic-contractor.no

Nettside

www.logistic-contractor.no

Mehar Gruppen AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Mehar Gruppen AS driver virksomhet innen næringseiendom, eiendomsutvikling, hotellvirksomhet og dagligvarehandel. Vi eier Best Western Plus Hotel i Kirkegaten 30 i Oslo og kan tilby aktørene i denne bransjeguiden meget gode betingelser for overnatting via inngåelse av en bedriftsavtale. Vi er stadig på jakt etter nye lokaler egnet for søndagsåpne butikker i Oslo. Primært ønsker vi å eie, men kan også inngå leieavtaler på gode lokasjoner. Vi kjøper gjerne rålokaler egnet for handel i nye bolig- prosjekter og innreder disse selv.

Postadresse

Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo

Besøksadresse

Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

E-post

ho@mehargruppen.no

Nettside

www.mehargruppen.no

Norwegian Property ASA

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

Postadresse

PB 1657 Vika, 0120 Oslo

Besøksadresse

Støperigata 2, 0250 Oslo

E-post

info@npro.no

Nettside

www.norwegianproperty.no

OBOS Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

Postadresse

Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo

Besøksadresse

Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

E-post

eiendom@obos.no

Nettside

www.oboseiendom.no

OXER Eiendom

Bransje: Eiendomsforvalter, Eiendomsselskap / Utvikler

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

Postadresse

PB 420, 1373 Asker

Besøksadresse

Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

E-post

post@oxer.no

Nettside

www.oxer.no

Peab Eiendomsutvikling AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca.15.000 ansatte.

Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 milliarder i året.

Peab Eiendomsutvikling er prosjektutvikleren og byggherren i Peab.
Vi er en moderne og fremtidsrettet utbygger med solid erfaring innen eiendomsutvikling.

Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre.

Postadresse

PB 143, 1325 Lysaker

Besøksadresse

Strandveien 17, 1366 Lysaker

E-post

info@peab.no

Nettside

peab.no

Ragde Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Postadresse

Gladengveien 3b, 0661 Oslo

Besøksadresse

Gladengveien 3b, 0661 Oslo

E-post

post@ragde.no

Nettside

ragde.no

Relog AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

Postadresse

Kongensgate 16, 7011 Trondheim

Besøksadresse

Kongensgate 16, 7011 Trondheim

Nettside

www.relog.no

Rimfeldt Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Rimfeldt Eiendom er et solid selskap i vekst som utvikler og forvalter næringseiendom på Østlandet, rettet mot Oslo-regionen, Hamar-regionen, Elverum og Kongsvinger.

Vi utvikler tomter og bygg etter leietakers behov.

Postadresse

Markensvegen 1b, 2212 Kongsvinger

Besøksadresse

Markensvegen 1b

E-post

post@rimfeldteiendom.no

Nettside

www.rimfeldteiendom.no

Scandinavian Development AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Scandinavian Development er et av Norges ledende eiendomsutviklingsselskaper. I tillegg har vi ca. 260.000 kvm bolig og næring for utvikling. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 38 milliarder.

Postadresse

Parkveien 33, 0258 Oslo

Besøksadresse

Parkveien 33, 0258 Oslo

E-post

info@scd.no

Nettside

www.scd.no

Skullerud Park

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Postadresse

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Besøksadresse

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

E-post

andrea@aoe.no

Nettside

www.skullerudpark.no

Stiftelsen Kaare Berg

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Eiendomsselskapet Stiftelsen Kaare Berg eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter. Dette omfatter eiendommer i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Lørenskog, Moss og Gjøvik.

Eiendomsvirksomheten går tilbake til 1967, mens Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av Inger og Kaare Berg.

Postadresse

Postboks 399, Sentrum 0103 Oslo

Besøksadresse

Kirkegata 15, 0153 Oslo

E-post

post@skb.no

Nettside

www.skb.no

Stout Real Estate AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg.

Postadresse

Postboks 6681 St Olavsplass

Besøksadresse

Kristian IVs gate 15 Oslo

E-post

gs@stout.no

Nettside

www.stout.no

Thon Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 6,1 mrd.

Postadresse

PB 489 Sentrum, 0105 Oslo

Besøksadresse

Stenersgata 2, 0105 Oslo

E-post

post@thoneiendom.no

Nettside

www.thoneiendom.no