Finn næring

Karlander Invest AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

Postadresse

PB 1785 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse

Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

E-post

post@kinvest.as

Nettside

www.kinvest.as