Finn næring

Karlander Eiendom AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Med langsiktig perspektiv og et bærekraftig engasjement forvalter og utvikler vi boliger og næringseiendommer i sørøst Norge. Vi skal alltid være en god medspiller for våre leietaker og øvrige samarbeidspartnere.

Postadresse

PB 1785 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse

Parkveien 53B

E-post

post@karlander.no

Nettside

karlander.no