Finn næring

KLP Eiendom

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor ­mennesker trives og kan realisere sitt ­potensial.

Postadresse

PB 400 Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Nettside

www.klpeiendom.no