Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Finn næring

Malling & Co Markets

Bransje: Eiendomsforvalter, Næringsmegler

Vi er blant landets ledende rådgivere innen næringseiendom. Våre selskaper i Malling & Co Markets, samt søsterselskaper, tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom.

Postadresse

PB 1883 Vika, 0124 Oslo

Besøksadresse

Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

E-post

post@malling.no

Nettside

www.malling.no