Finn næring

Malling & Co Markets

Bransje: Næringsmegler

Våre selskaper i Malling & Co Markets tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom. Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet samt inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringseiendom.

Postadresse

PB 1883 Vika, 0124 Oslo

Besøksadresse

Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

E-post

post@malling.no

Nettside

www.malling.no