Næringsmegler

Finn næring

Cushman & Wakefield Realkapital

Bransje: Næringsmegler

•Transaksjoner • Utleie og Utvikling • Leietakerrådgivning • Retail • Verdivurdering • Analyse
Mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom. Morgendagens krav til næringseiendom endrer seg i takt med hvordan vi handler, jobber og bor. Gjennom innsiktsbasert og fremtidsfokusert rådgivning oppnår vi de beste resultatene for våre kunder.

Postadresse

P O Box 1921 Vika 0125 Oslo

Besøksadresse

Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

E-post

post@cwrealkapital.com

Nettside

www.cwrealkapital.no

Malling & Co Markets

Bransje: Næringsmegler

Våre selskaper i Malling & Co Markets tilbyr kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse knyttet til alle typer næringseiendom. Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet samt inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringseiendom.

Postadresse

PB 1883 Vika, 0124 Oslo

Besøksadresse

Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

E-post

post@malling.no

Nettside

www.malling.no