Finn næring

Norwegian Property ASA

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

Postadresse

PB 1657 Vika, 0120 Oslo

Besøksadresse

Støperigata 2, 0250 Oslo

E-post

info@npro.no

Nettside

www.norwegianproperty.no