Finn næring

Stiftelsen Kaare Berg

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Eiendomsselskapet Stiftelsen Kaare Berg eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter. Dette omfatter eiendommer i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Lørenskog, Moss og Gjøvik.

Eiendomsvirksomheten går tilbake til 1967, mens Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av Inger og Kaare Berg.

Postadresse

Postboks 399, Sentrum 0103 Oslo

Besøksadresse

Kirkegata 15, 0153 Oslo

E-post

post@skb.no

Nettside

www.skb.no