Finn næring

Stout Real Estate AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg.

Postadresse

Postboks 6681 St Olavsplass

Besøksadresse

Kristian IVs gate 15 Oslo

E-post

gs@stout.no

Nettside

www.stout.no