Ukategorisert

Finn næring

BLDNG.ai

Bransje: Eiendomsservice, Facility Service, Renhold, Ukategorisert

BLDNG.ai er Norges viktigste proptech plattform for eiendoms-bransjen. Vi samler innsikt om bygg for å skape gode opplevelser til brukere og gevinster til leietagere og byggeiere. Med våre løsninger gjør vi byggene smarte, grønnere og opplevelsene bedre. BLDNG.ai er heleid av Telenor AMP.

Besøksadresse

Snarøyveien 30 D

E-post

Hei@bldng.ai

Nettside

bldng.ai

NCC Property Development AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler, Ukategorisert

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder.

Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn.

Postadresse

PB 93 Sentrum 0101 Oslo

Besøksadresse

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

E-post

firmapost.pd@ncc.no

Nettside

www.ncc.no