Finn næring

NCC Property Development AS

Bransje: Eiendomsselskap / Utvikler

Vi utvikler, leier ut og selger nærings­eiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitets­løsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bære­kraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn.

Postadresse

PB 93 Sentrum 0101

Besøksadresse

Østensjøveien 27, 0661 Oslo

E-post

firmapost.pd@ncc.no

Nettside

www.ncc.no